SOCIAL MEDIA MARKETING


Maximise your reach and increase brand awareness with social media marketing. From creating engaging content to managing your online community, CNIP digital agency offers the expertise needed to enhance your social media success.

Heel wat bedrijven en organisaties zijn actief op sociale media, maar lang niet iedereen is even succesvol. 

De ene laat te weinig van zich horen en bouwt geen band op met zijn volgers. De andere kiest het verkeerde kanaal of vertelt altijd hetzelfde verhaal. Foute boel!

 

GRATIS SOCIAL MEDIA AUDIT

 

De specialisten van marketingbureau CNIP nemen met plezier het roer van jouw social media over.

Organic social

Organic social media is a powerful and cost-effective way to build brand awareness. Through authentic and engaging content, you can build a lasting connection and create interaction with your followers at no extra cost.

At CNIP digital agency, we understand the value of organic social media and are happy to share professional ideas for your social media channels.

Tips for your organic social media

Content plan

Transform your online presence by using effective content planning. Read what steps to take to set up your plan and discover useful tips to optimise it. Reach your target audience with relevant and consistent content by creating a content plan.

HubSpot-certified-partner-2

Hubspot Marketing Pro

Discover how to integrate HubSpot Marketing Pro into your social media strategy. Learn how to create custom content and improve engagement. Implement HubSpot Marketing Pro

Digital agency for social media

Which content where?

Customise texts and photos for Instagram and Facebook. Receive three valuable tips from our digital agency. Start now creating relevant content

facebook banner

What do you post on Facebook?

Strengthen your Facebook strategy with 10 killer ideas to make your page stand out. Our blog inspires in creating engaging content on Facebook. Strengthen your Facebook strategy

63

Social Media Video

Get the most out of your social media video production with our comprehensive guide. Learn its importance and how to get started. Make your first engaging video

Outsource your social media marketing or tackle it yourself?

With the help of a digital marketing agency, such as CNIP digital agency, you can focus on the other core tasks of your business.

Outsource or not?

Maandelijks opzegbaar
Jaarlijks opzegbaar

OPVALLEN

€550

€475

per maand

Hedendaagse en nieuwste technieken toegepast voor een aanvaardbare prijs.

2 sociale media kanalen

3  x per week posten

Aanbevolen Add-on Not Included Facebook ads

DIT IS WAT JE ECHT WILT

AANDACHT

€997

€889

per maand

Je zoekt het beste. Wij gooien alles in de strijd om uw doelen te bereiken.

6 sociale media kanalen

8 x per week posten


Aanbevolen Add-on Not Included Facebook ads

GEZIEN

$850

$779

per month

Voor bedrijven klaar om te optimaliseren en een dominantere SMM aanpak.

4 sociale media kanalen
5 x per week posten


Aanbevolen Add-on Not Included Facebook ads

social media marketing bureau

Our marketing agency takes care of your social media

First, we map out the company story with you. We look at how together we translate your vision into content. We analyze, brainstorm and adjust where necessary. So that your company has a marketing plan that you fully support. Would you like us to take care of all the content on your social media? Videos, photos and text? Or would you rather have us launch advertising campaigns? You decide what role we can play.

 

Do you doubt whether your social media channels are being used to their full potential or do you have a suspicion that things could be better? We are happy to offer an expert analysis of your current efforts during a relaxed introductory meeting.

Social media audit

We will gladly guide you through the ever-changing world of social media.

Website portfolio (6)

Ons marketingbureau regelt jouw social media

Ja, je leest het goed: álle zorgen. Eerst brengen we samen met jou je bedrijfsverhaal in kaart. En dan bekijken we hoe we dat verhaal naar content vertalen. We doen voorstellen, pingpongen en sturen bij waar nodig. Zodat jouw bedrijf een marketingplan heeft waar jij volledig achter staat. Wil je graag dat wij voor alle content op je sociale media zorgen? Video’s, foto’s en tekst? Komt in orde. Laat je ons liever advertentiecampagnes opstarten? Ook prima. Jij bepaalt welke rol wij spelen.
 

Ready to conquer Facebook and co?

Marketing agency CNIP digital agency is ready to give your social media a boost.